Eesti tõlkimine "CSS working group"

See dokument on tõlke Kohanimi "CSS working group." Esialgse versiooni dokumendist olemas ainult veebilehel W3C http://www.w3.org/Style/CSS/members.php3
See tõlge ei ole ametlik dokument W3C.
Kõik autoriõigused kuuluvad W3C.
See dokument võib sisaldada vigu tõlke-ja trükivigu.
Tõlkima: http://buildingblocksjava.com/

Laadilehed
CSS töögrupp

(This page uses CSS style sheets)

CSS töögrupp [ainult liikmetele link] vastutab CSS hooldamise eest.

Arhiveeritud meililist www-style@w3.org on kättesaadav kõigile ning igaühel on võimalus tellida laialisaatmist (vaata rohkem infot). Arhiveeritud meililist on eelistatud koht diskussioonide jaoks, mida näevad töögrupi liikmed. Palume meililist mitte kasutada “Kuidas ma teen…” Kasutage comp­.infosystems­.www­.authoring­.stylesheets (“ciwas”) või vaadake “Õppime CSS.”

Käesolevad CSS spetsifikatsioonide projekt on toodud ja seletatud “Jooksev töö” leheküljel. Märtsis 2008 võttis grupp kasutusele Tracker(jälgiv süsteem), mis aitab jälgida küsimuste tekkimist, toimuvaid tegevusi ning grupi liikmete liikumist. Vaata samuti töögrupi põhikirja (versioon 2008-2010).

Liikmed

Järgmisena on toodud W3C liikmesorganisatsioonide täisnimekiri, mis osalevad CSS töögrupis ühe või enama inimesega. (Vaata lähemalt "Kuidas saada W3C liikmeks" vajaliku informatsiooni saamiseks.)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, CSS contact
Created 22 Jan 2004. Last updated $Date: 2009/06/02 12:47:20 $ GMT