Eesti tõlkimine "Web Style Sheets home page"

See dokument on tõlke Kohanimi "Web Style Sheets home page." Esialgse versiooni dokumendist olemas ainult veebilehel W3C http://www.w3.org/Style/
See tõlge ei ole ametlik dokument W3C.
Kõik autoriõigused kuuluvad W3C.
See dokument võib sisaldada vigu tõlke-ja trükivigu.
Tõlkima: http://buildingblocksjava.com/

Laadilehed
kodulehekülg

(This page uses CSS style sheets)

Mis uudist?

Mis on Laadilehed?

Väljalõiked ajalehtedest

Konverentsid

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“Loodetavasti, saab Veebi Konsortsiumi töö CSS kallal olema eeskujuks edasiseks arenguks.”

— Jakob Nielsen

Mis uudist?

Vaata uuendusi CSS ja XSL sektsioonides/vallas.

Mis on Laadilehed?

Laadilehed kirjeldavad kuidas on dokumendid esitatud kuvaril, printeril või kõnesüntesaatorist kostva kõnena. Alates 1994. aastast, mil Konsortsiumi asutati, propageerib W3C aktiivselt laadilehtede kasutamist Veebis. Style Activity grupp on esitanud mõningaid W3C soovitusi (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS on laialt kasutatav brauserites.

Laadilehtede kasutamine Internetis (nt. HTML) struktureeritud dokumentides, võimaldab autoritel ja kasutajatel mõjutada dokumentide kujutust ilma viimaste muutumiseta või HTML elemente lisamiseta.

Kõige lihtsam viis laadilehtedega eksperimenteerimiseks seisneb CSSi toetava brauseri leidmises. Diskussioonid laadilehtedega seotud küsimustel toimuvad www-style@w3.org postiloendis ning aadressil comp.-infosystems.-www.-authoring.-stylesheets.

Samuti arendab W3C Style Activity grupp XSLi, mis koosneb XSTLi ja XSL-FO vormindusobjektidest.

Milleks kaks laadilehtede keelt?

Ei tea kumba valida? Loe "CSS & XSL"

XSL, mis on lisaks CSSile loodud W3C poolt, tekitab mõningat segadust. Milleks luua teist laadilehe keelt kui arendajad ei ole veel esimesega lõpetanud? Vastuse võib leida järgmisest tabelist:

CSS XSL
HMTLiga kasutamise võimalikkus? jah ei
XML kasutamise võimalikkus? jah jah
Transformeerimise võimalus? ei jah
Süntaks CSS XML

Unikaalseks omaduseks on CSSi kasutamise võimalus HTML & XML dokumentide kujundamiseks. XSL, teiselt poolt, võimaldab transformeerida/muuta dokumente. Näiteks, võib XSLi kasutada XML andmete HTML/CSS dokumentideks Veebi serveris transformeerimiseks. Sel juhul täiendavad kaks keelt teineteist ning võivad üheaegselt kasutuses olla.

Mõlemaid keeli võib kasutada XML dokumendi kujundamiseks.

CSS ja XSL kasutavad sama vormingu mudelit, seega võivad disainerid mõlemas keeles kasutada samu vormingu funktsioone. W3C annab endast parima, et tagada vormingu mudeli vastastikuse toime rakendamise kättesaadavust.

Saadaval on W3C märked teemal "XSL ja CSS keelte koos kasutamine".

Väljalõiked Ajalehtedest

Kui olete antud teemal võhik, võite alustada laadilehtede kohta ilmunud artiklite ja raamatute lugemisest:

Lisa ja värskemate artiklite lugemiseks, külasta CSS ja XSL.

CSS

Informatsioon allpool olevate nuppude kohta antud lehekülje on kättesaadav nuppude lehel ja CSS validaatori lehel.

Cascading Style Sheets (kaskaadlaadistik) (CSS) on laadimislehtede mehhanism, mis on loodud Veebilehtede disainerite ja kasutajate ootuste ja vajaduste rahuldamiseks.

XSL

W3C on olemas töögrupp, mis tegeleb eXtensible Style Language (XSL, laiendatava laadikeele) arendamisega. XSL on ehitatud DSSSL ja CSSi baasil ning on suunatud XMLi hästi struktureeritud andmete peale, mis vajab elementide ümberkorrastamist enne esitlust. Lisainformatsiooni XSL kohta vaata W3C XSL lehekülg.

DSSSL

DSSSL on dokumendi struktuuri ja stiili muutmist võimaldav keel. DSSSL ressursid Veebis:

CSS-DOM & SAC

CSS fail võib olla loodud ja toimetatud “käsitsi” ehk mistahes tekstiredaktoriga, kuid võimalik on ka kirjutada programmi kasutades ECMA skripti, Javad või mõnda muud keelt, mis võimaldab laadilehtede toimetamist. Faktiliselt, on võimalik kasutada ükskõik millise tarkvara ja spetsiaalseid raamatukogusid, mis sisaldavad palju kasulikku funktsioone. Programmi ja raamatukogu teiste arvuti platvormidele ülekandmise lihtsustamiseks, on W3C loonud spetsifikatsiooni nimega CSS-DOM, mis määrab funktsioonide kogumi, mida kõik taolised raamatukogud peavad sisaldama.

CSS Dokumendiobjektide mudel on API (Abstract Programming Interface) mida kasutatakse CSS (teatud määral ka teiste keelte) redigeerimiseks programmis. API on tarkvara raamatukogu spetsifikatsioon. Seda võib võrrelda kasutusjuhendiga: kirjeldab funktsioone ja nende parameetrid, kuid ei sisalda tegelikku koodi.

Kättesaadavad on mitmed CSS-DOM raamatukogud erinevate platvormide jaoks. Paljud nendest on tasuta. Paljudes brauserites on sisseehitatud CSS-DOM raamatukogu, mis on vajalik ECMAScript programmide kasutamiseks.

SAC on CSS-DOMi täiendav osa. CSS-DOM sisaldab funktsioone, mis võimaldavad redigeerida laadilehte peale arvuti mälusse laadimist. SACis sisalduvad funktsioonid aitavad laadilehtede liigendamist, ehk selle üleviimist failist mälusse.

CSS-DOM on W3C soovitus ning SAC SAC projekt on praegu arengustaadiumis. Lisainfo mõne tarkvara kohta on leitav CSS leheküljel.

Konverentsid, arendamine ja uuring

W3C meeskond ja selle esindajad teevad tihti ettekandeid.

Dünaamilised HTMLid

Dünaamiline HTML on termin, mis kirjeldab HTML lehekülge dünaamilise sisuga ehk selliseid veebilehti, mis muutuvad ja suhtlevad kasutajaga interaktiivselt. CSS on üks kolmest dünaamilisest HTMLi komponendist; teised kaks on HTML iseenesest ja JavaScript (mis on standardiseeritud nime EcmaScript). Need kolm komponenti on liimitud kokku DOM (Document Object Model, dokumendiobjektide mudel).

Teemaga seotud ressursid

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Plii
Webmaster
Viimati uuendatud: 2009/04/14 09:55:05 $ GMT

Copyright  © 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)